Kursy na uprawnienia (GR-1, GR-2, GR-3)

Kursy na uprawnienia (G-1, G-2, G-3) we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich – eksploatacja, dozór nad eksploatacją, kontrolno – pomiarowe:

SZKOLENIA - 1 dniowe z egzaminami:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV, 20kV, 110kV lub bez ograniczeń - agregaty (zespoły) prądotwórcze, piece oporowe, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (wszystkie kat.) – grupa 1 (G-1),

- urządzeń, instalacji i sieci energetyczno - cieplnych: palacze CO, palacz CO, autoklawy, spreżarki, urządzenia klimatyzacji i wentylacji, urządzenia chłodnicze, piece przemysłowe pow. 50 kW, pompy, wentylatory i dmuchawy (wszystkie kategorie) -
grupa 2 (G-2)

- urządzeń, instalacji i sieci gazowych, do 5kPa i powyżej, kotły (piece) gazowe, odbiorniki paliw gazowych, gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe (wszystkie kat.) – grupa 3 (G-3).

Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowa Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta na terenie Polski oraz w Niemczech i Danii /dla grup od 10 osób/ !

Produkt został dodany do koszyka