Kursy na uprawnienia (GR-1, GR-2, GR-3)

Kursy na uprawnienia (G-1, G-2, G-3) we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich – eksploatacja, dozór nad eksploatacją, kontrolno – pomiarowe:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV, 20kV, 110kV lub bez ograniczeń - agregaty (zespoły) prądotwórcze, piece oporowe, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (wszystkie kat.) – grupa 1 (G-1),

- urządzeń, instalacji i sieci energetyczno - cieplnych: palacze CO, autoklawy, spreżarki, urządzenia klimatyzacji i wentylacji, urządzenia chłodnicze, piece przemysłowe pow. 50 kW, pompy, wentylatory i dmuchawy (wszystkie kategorie) -
grupa 2 (G-2)

- urządzeń, instalacji i sieci gazowych, do 5kPa i powyżej, kotły (piece) gazowe, odbiorniki paliw gazowych, gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe (wszystkie kat.) – grupa 3 (G-3).

Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowa Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta.

Usługi w zakresie pomiarów elektrycznych – budynków, lokali, aparatury pomiarowej (maszyn i urzadzeń) oraz inne.

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych UDT

 • podestów ruchomych (wiszących, stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych),
 • żurawi (przenośnych tzw. HDS-y), przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych,
 • suwnic i cięgników – sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia,
 • dźwigów (towarowych, szpitalnych, budowlanych),
 • wciągników, wciągarek i innych.
 • wózków jezdniowych (w tym specjalizowanych kat. I WJO o zmiennym wycięgu tzw. ładowarki teleskopowe lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Szkolenia na terenie Ostrowa Wlkp. z egzaminami Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. lub w dowolnym miejscu u klienta.

Maszyny do robót ziemnych, drogowych - koparki, ładowarki

Kursy obsługi maszyn do robót ziemnych   (szkolenia i egzaminy IMBiGS w Ostrowie Wlkp.                          lub w Jarocinie)
 • koparkoładowaki kl. 3 (wszystkie typy),
 • koparki jednonaczyniowe kl. 3 (do 25 ton), kl. 1 (wszystkie typy)
 • ładowarka jednonaczyniowa kl. 3 (do 20 ton) , kl.1 (wszystkie typy),
 • równiarki kl. 1 (wszystkie typy)
 • ładowarki teleskopowe (wielozadaniowe nośniki osprzętu),
 • palowanice kl. 2 (wszystkie typy)

Kursy obsługi maszyn do robót drogowych  (szkolenia z egzaminami IMBiGS w Ostrowie Wlkp.                    lub w Jarocinie)

 • zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych kl. 1 (wszystkie typy),
 • frezarki do nawierzchni dróg samojezdne kl. 1 (wszystkie typy),
 • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. 3 (wszystkie typy),
 • walce drogowe kl. 2 (wszystkie typy)
 • rusztowania budowlano - montażowe, metalowe

Operator pilarki i drwal

- operator pilarki mechanicznej (elektrycznej lub spalinowej)
- drwal operator pilarki

Kurs spawania TUV i IS

 • spawanie TIG (stal kwasoodporna) metoda - 141, podstawowy /ponadpodstawowy/ lub odnawiający,
 • spawanie TIG (aluminium) metoda - 141, podstawowy /ponadpodstawowy/ lub odnawiający,
 • spawanie TIG (stal czarna) metoda - 141, podstawowy /ponadpodstawowy/ lub odnawiający,
 • spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) metoda - 311, podstawowy /ponadopodstawowy/ lub odnawiający,
 • spawanie MAG (elektryczne) metoda - 135 podstawowy /ponadpodstawowy/ lub odnawiający,
 • spawanie MAG (drut proszkowo - metaliczny) metoda 138, podstawowy /ponadopodstawowy/ lub odnawiajacym,
 • spawanie MMA (elektrodą otuloną) metoda - 111, podstawowy /ponadpodstawowy/ lub odnawiający,
 • spawanie MIG (aluminium) metoda - 131, podstawowy /ponadpodstawowy/ lub odnawiający.

           W ramach umowy z "Agencjami Pracy" w Niemczech i Austrii - dla których szkolimy spawaczy (wg. Norm eurupejskich - TUV) - przekazujemy dokumenty osob kończacych u nas kurs spawacza międzynarodowego /za zgodą spawacza/ do ww. "Agencji" celem przedstawienia propozycji pracy w Niemczech i Austrii.
         
"Agencja Pracy" niemiecka lub austriacka, podejmuje decyzje o rozmowie z kandydatem i jego ewentualnym zatrudnieniu :
         - umowę o pracę na czas nieokreślony,
         - zarobki 2050 -2300 EURO /na rękę/ - 150 godz. /mozliwość nadgodzin/
         - nocleg /częściowe koszty noclegu po stronie niemieckiej/
         - pełne ubezpieczenie, również ubezpieczenie na rodzinę pracownika.

_______________________________________________________________________________

Przygotowujemy do wdrożenia certyfikacji na spawanie konstrukcji stalowych lub aluminiowych z nadzorem spawalniczym na kraje UE lub tylko PL dla Firm – wg. norm: EN-1090

Szkolenia z egzaminami na terenie naszej bazy w Ostrowie Wlkp. ul. Wiejska  lub dowolnym miejscu u klienta (rownież na terenie Niemiec).
Nasze warsztaty (hala) - 250 m2 - z naszym sprzętem spawalniczym, zdjecia poniżej:

Kurs zgrzewania i lutowania

Kursy obsługi urządzeń do:

 • zgrzewania oporowe lub elektro-termiczne,
 • przecinania acetylenowo-tlenowe,
 • lutowania płomieniowe.
 • lutowanie twarde lub miękkie.

Szkolenia z egzaminami na terenie naszej bazy w Ostrowie Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta.

Kurs LPG, CNG i stacje paliw TDT

 • kurs obsługi stacji paliw płynnych,
 • kurs napełniania zbiorników pojazdów samochodowych gazem płynnym LPG z egzaminami Transportowego Dozoru Technicznego,
 • kurs napełniania zbiorników pojazdów samochodowych gazem ziemnym CNG z egzaminami Transportowego Dozoru Technicznego,
Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowa Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta.

Kursy i szkolenia BHP

Kurs i szkolenia BHP okresowe oraz szkolenia wstępne:

 • dla służb BHP,
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla personelu medycznego,
 • dla nauczycieli,
 • dla pracowników robotniczych,
 • oraz innych grup zawodowych.

BHP przy pracach na wysokościach,
Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony p. poż.

Oraz wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Kurs komputerowy

Kurs obsługi komputera:

 • podstawowe,
 • średniozaawansowany,
 • zaawansowany,
Pozostałe kursy:

 • kurs obsługi programów magazynowych,
 • kurs obsługi programów płatniczych i księgowych,
 • kurs AutoCad (dla grup zorganizowanych),
 • kurs GstarCAD (dla grup zorganizowanych),
 • kurs Corela (dla grup zorganizowanych),
 • kursy komputerowe ECDL
 • oraz inne kursy komputerowe zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowia Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta - posiadamy 40 szt. laptopów z odpowiednim oprogramowaniem.

Kurs komputerowy ECDL

Zapraszamy nowo tworzone “Labolatoria ECDL” do rejestracji w naszym Centrum Egzaminacyjnym ECDL oraz aktualne Laboratoria do współpracy z naszym CE ECDL.

Realizujemy szkolenia ECDL (oraz egzaminy ECDL) poprzez 2 laboratoria mobilne – komercyjne (30 szt. laptopów) w dowolnym miejscu oraz terminie z zakresu:
 • ECDL Start, Core
  M1:
  Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  M2: Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  M3: Przetwarzanie tekstów
  M4: Arkusze kalkulacyjne
  M5: Użytkowanie baz danych
  M6: Grafika menedżerska i prezentacyjna
  M7: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
 • Base, PTI Standard
  B1: Podstawy pracy z komputerem
  B2: Podstawy pracy w sieci
  B3: Przetwarzanie tekstów
  B4: Arkusze kalkulacyjne
  S1: Użytkowanie baz danych
  S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna
  S3: Bezpieczeństwo IT
 • Advanced
  A1: Zaawansowane przetwarzanie tekstów
  A2: Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
  A3: Zaawansowane bazy danych
  A4: Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna
 • S4: Edycja obrazów
 • S5: Zarządzanie projektami
 • S6: Web Editing
 • S7: Współpraca on-line
 • S8: CAD (tylko szkolenia)
 • eN1, eN2: EPP e-Nauczyciel
 • eU: EPP e-Urzędnik
 • eC: e-Citizen (e-Obywatel)
Produkt został dodany do koszyka