Kursy na uprawnienia (GR-1, GR-2, GR-3)

Kursy na uprawnienia (G-1, G-2, G-3) we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich – eksploatacja, dozór nad eksploatacją, kontrolno – pomiarowe:

SZKOLENIA - 1 dniowe z egzaminami:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV, 20kV, 110kV lub bez ograniczeń - agregaty (zespoły) prądotwórcze, piece oporowe, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (wszystkie kat.) – grupa 1 (G-1),

- urządzeń, instalacji i sieci energetyczno - cieplnych: palacze CO, palacz CO, autoklawy, spreżarki, urządzenia klimatyzacji i wentylacji, urządzenia chłodnicze, piece przemysłowe pow. 50 kW, pompy, wentylatory i dmuchawy (wszystkie kategorie) -
grupa 2 (G-2)

- urządzeń, instalacji i sieci gazowych, do 5kPa i powyżej, kotły (piece) gazowe, odbiorniki paliw gazowych, gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe (wszystkie kat.) – grupa 3 (G-3).

Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowa Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta na terenie Polski oraz w Niemczech i Danii /dla grup od 10 osób/ !

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych UDT

 • podestów ruchomych (wiszących, stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych),
 • żurawi (przenośnych tzw. HDS-y), przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych,
 • suwnic i cięgników – sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia,
 • dźwigów (towarowych, szpitalnych, budowlanych),
 • wciągników, wciągarek i innych.
 • wózków jezdniowych (w tym specjalizowanych kat. I WJO o zmiennym wycięgu tzw. ładowarki teleskopowe lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Szkolenia na terenie Ostrowa Wlkp. z egzaminami Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. lub w dowolnym miejscu u klienta.

UWAGA - organizujemy ostatni w tym roku nabór -_ na dofinansowane kursy - ZWROT DO 95 proc. za całość kursu - dla - bezrobotnych lub pracujących - lub dla FIRM - wnioski przyjmujemy - do końca września 2021 r, - realizacja kursów - _ koniec października / listopad 2021 r.
NA KURSY / 1 kurs do wyboru/ - kursy, spawania TIG z certyfikatem TUV, kursy, KOPARKO ŁADOWARKI, KOPARKI kl. 3, elektroenergetyczne, SEP, wózki jezdniowe, ładowarki teleskopowe, podesty ruchome tzw. zwyżki  - dofinansowane - ZWROT do - 95 procent dla bezrobotnych lub 85 procent dla pracujących
 - mieszkających na terenie:
- Ostrów Wlkp. i powiatów: cały ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński i kępiński 
oraz
- m. Kalisz  i powiatów - kaliski, jarociński, pleszewski - jesteś z innej miejscowości - ZADZWOŃ
szczegóły na e-mail: osrodekostrow@wp.pl lub telefonicznie tel. 603-818-959, 603 338 620 /zaznaczyć, że dotyczy kursów dofinansowanych/.
Maszyny do robót ziemnych, drogowych - koparki, ładowarki

Kursy obsługi maszyn do robót ziemnych   (szkolenia i egzaminy IMBiGS w Ostrowie Wlkp.)
 • koparkoładowaki, kl. 3 (wszystkie typy), koparko ładowarki,
 • koparki jednonaczyniowe, kl. 3 (do 25 ton), kl. 1 (wszystkie typy)
 • ładowarki jednonaczyniowe, kl. 3 (do 20 ton) , kl.1 (wszystkie typy),
 • spycharki, kl. 3 (do 110 kW), spycharki, kl. 1 (wszystkie typy)
 • równiarki kl. 1 (wszystkie typy)
 • ładowarki teleskopowe (wielozadaniowe nośniki osprzętu),
 • palowanice kl. 2 (wszystkie typy)

UWAGA - organizujemy ostatni w tym roku nabór -_ na dofinansowane kursy - ZWROT DO 95 proc. za całość kursu - dla - bezrobotnych lub pracujących - wnioski przyjmujemy - do 21 WRZEŚNIA 2021 r, /WNIOSKI DO WYPEŁNIENIA U NAS w Ostrowie Wlkp./ - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - realizacja kursów - _ koniec PAŹDZIERNIKA 2021 r. w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

KURSY / 1 kurs do wyboru/ - KOPARKO ŁADOWARKI lub KOPARKI JEDNONACZYNIOWE kl. 3,  - dofinansowane - ZWROT do - 95 procent dla bezrobotnych lub 85 procent dla pracujących
 - mieszkających na terenie:
- Ostrów Wlkp. i powiatów: cały ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński i kępiński 
oraz
- m. Kalisz  i powiatów - kaliski, jarociński, pleszewski - jesteś z innej miejscowości - ZADZWOŃ
szczegóły na e-mail: osrodekostrow@wp.pl lub telefonicznie tel. 603-818-959, 603 338 620 /zaznaczyć, że dotyczy kursów dofinansowanych/.
___

Kursy obsługi maszyn do robót drogowych  (szkolenia z egzaminami IMBiGS w Ostrowie Wlkp. lub Jarocin, Turek)

 • zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych kl. 1 (wszystkie typy),
 • frezarki do nawierzchni dróg samojezdne kl. 1 (wszystkie typy),
 • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. 3 (wszystkie typy),
 • walce drogowe, kl. 2 (wszystkie typy)
 • rusztowania budowlano - montażowe, metalowe, montażysta rusztowań,

Operator pilarki i drwal

- operator pilarki mechanicznej (elektrycznej lub spalinowej)
- drwal operator pilarki

Kurs spawania TUV i IS

Kursy i metody spawania - certyfikaty spawacza TUV /miedzynarodowe/ :
 • spawanie TIG - WIG (stal czarna)metoda - 141, FM1, FM2, FM3 lub FM4 - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie TIG - WIG ("stal kwasoodporna" - "inox" )metoda - 141, FM5 lub FM6 - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie TIG - WIG (aluminium)metoda - 141, - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie TIG - WIG/MMA (aluminium)metoda - 141/111, - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe)metoda - 311, podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/,
 • spawanie MAGmetoda - 135 /138/ - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie MAG (drut proszkowo - metaliczny) metoda 136, - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie MIG (aluminium) metoda - 131, - podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045
 • spawanie MMA (elektrodą otuloną) metoda - 111, podstawowy /blacha/ lub PONADPODSTAWOWY - FW i BW /blacha i rura/, H-L045

UWAGA - organizujemy ostatni w tym roku nabór -_ na dofinansowane kursy - ZWROT DO 95 proc. za całość kursu - dla - bezrobotnych lub pracujących - lub dla FIRM - wnioski przyjmujemy - do 21 WRZEŚNIA 2021 r, /LICZBA MIEJSC OGRANICZONA/ - realizacja kursów - _ od października 2021 r.

NA KURS /1 kurs do wyboru/ , spawania metodą TIG 141 FM3 /stal czarna/ z certyfikatem TUV,  - dofinansowane - ZWROT do - 95 procent dla bezrobotnych lub 85 procent dla pracujących
 - mieszkających na terenie:
- Ostrów Wlkp. i powiatów: cały ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński i kępiński 
oraz
- m. Kalisz  i powiatów - kaliski, jarociński, pleszewski - jesteś z innej miejscowości - ZADZWOŃ
szczegóły na e-mail: osrodekostrow@wp.pl lub telefonicznie tel. 603-818-959, 603 338 620 /zaznaczyć, że dotyczy kursów dofinansowanych/.
__

          Współpracujemy z "Agencjami Pracy" w Niemczech, Danii, Holandii - dla których również szkolimy spawaczy (wg. "Norm europejskich ") certyfikat spawacza TUV międzynarodowy - istnieje możliowść pozostawienia swojego CV, po zakończonym u nas kursie spawania.

_______________________________________________________________________________
Szkolenia z egzaminami na terenie naszej bazy w Ostrowie Wlkp. ul. Wiejska 4  lub dowolnym miejscu u klienta (rownież na terenie Niemiec).
Nasze warsztaty (hala) - 250 m2 - z naszym sprzętem spawalniczym, zdjecia poniżej:


Kurs zgrzewania i lutowania

Kursy obsługi urządzeń do:

 • zgrzewania oporowe lub elektro-termiczne,
 • przecinania acetylenowo-tlenowe,
 • lutowania płomieniowe.
 • lutowanie twarde lub miękkie.

Szkolenia z egzaminami na terenie naszej bazy w Ostrowie Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta.

Kurs LPG, CNG i stacje paliw TDT

 • kurs obsługi stacji paliw płynnych,
 • kurs napełniania zbiorników pojazdów samochodowych gazem płynnym LPG z egzaminami Transportowego Dozoru Technicznego,
 • kurs napełniania zbiorników pojazdów samochodowych gazem ziemnym CNG z egzaminami Transportowego Dozoru Technicznego,
Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowa Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta.

Kursy i szkolenia BHP

Kurs i szkolenia BHP okresowe oraz szkolenia wstępne:

 • dla służb BHP,
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla personelu medycznego,
 • dla nauczycieli,
 • dla pracowników robotniczych,
 • oraz innych grup zawodowych.

BHP przy pracach na wysokościach,
Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony p. poż.

Oraz wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Kurs komputerowy

Kurs obsługi komputera:

 • podstawowe,
 • średniozaawansowany,
 • zaawansowany,
Pozostałe kursy:

 • kurs obsługi programów magazynowych,
 • kurs obsługi programów płatniczych i księgowych,
 • kurs AutoCad (dla grup zorganizowanych),
 • kurs GstarCAD (dla grup zorganizowanych),
 • kurs Corela (dla grup zorganizowanych),
 • kursy komputerowe ECDL
 • oraz inne kursy komputerowe zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Szkolenia z egzaminami na terenie Ostrowia Wlkp. lub dowolnym miejscu u klienta - posiadamy 40 szt. laptopów z odpowiednim oprogramowaniem.

Kurs komputerowy ECDL

Zapraszamy nowo tworzone “Labolatoria ECDL” do rejestracji w naszym Centrum Egzaminacyjnym ECDL oraz aktualne Laboratoria do współpracy z naszym CE ECDL.

Realizujemy szkolenia ECDL (oraz egzaminy ECDL) poprzez 2 laboratoria mobilne – komercyjne (30 szt. laptopów) w dowolnym miejscu oraz terminie z zakresu:
 • ECDL Start, Core
  M1:
  Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  M2: Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  M3: Przetwarzanie tekstów
  M4: Arkusze kalkulacyjne
  M5: Użytkowanie baz danych
  M6: Grafika menedżerska i prezentacyjna
  M7: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
 • Base, PTI Standard
  B1: Podstawy pracy z komputerem
  B2: Podstawy pracy w sieci
  B3: Przetwarzanie tekstów
  B4: Arkusze kalkulacyjne
  S1: Użytkowanie baz danych
  S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna
  S3: Bezpieczeństwo IT
 • Advanced
  A1: Zaawansowane przetwarzanie tekstów
  A2: Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
  A3: Zaawansowane bazy danych
  A4: Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna
 • S4: Edycja obrazów
 • S5: Zarządzanie projektami
 • S6: Web Editing
 • S7: Współpraca on-line
 • S8: CAD (tylko szkolenia)
 • eN1, eN2: EPP e-Nauczyciel
 • eU: EPP e-Urzędnik
 • eC: e-Citizen (e-Obywatel)
Produkt został dodany do koszyka