Ośrodek Szkolenia i Usług Technicznych „FENIX”

Jest placówką prowadzącą swoją działalność na terenie całego kraju. Ośrodek dysponuje na miejscu salami wykładowymi, placem manewrowym oraz poligonami do przeprowadzania zajęć praktycznych.

Posidamy wpis do rejestru firm szkoleniowych w WUP Poznań nr 2.30/00201/2010 oraz wpis do rejestru szkół i placówek MEN nr RSPO - 47519.

Nasze szkolenia

Organizujemy szkolenia dla grup zorganizowanych również na terenie ich Firm oraz kursy i szkolenia integracyjne na terenie kraju i za granicą.

Co jest naszym celem?

Naszym celem jest organizacja oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń na wysokim poziome umożliwiających zdobycie odpowiedniej wiedzy i dodatkowych uprawnień.
Produkt został dodany do koszyka