Ośrodek Szkolenia i Usług Technicznych „FENIX”

Jest placówką prowadzącą swoją działalność na terenie całego kraju oraz w Niemczech. Ośrodek dysponuje na miejscu salami wykładowymi, spawalnią z 25 stanowiskami spawalniczymi Kemppi i Esab oraz placem manewrowym oraz poligonami do przeprowadzania zajęć praktycznych (min. koparki, ładowarki, koparkoładowarki, walce drogowe i inne) oraz urządzenia UDT (podesty, suwnice i inne).

Posidamy wpis do rejestru firm szkoleniowych w WUP Poznań nr 2.30/00201/2010 oraz wpis do rejestru szkół i placówek MEN nr RSPO - 47519 oraz atest IMBiGS z Warszawy, UTD Ostrów Wlkp.

Nasze szkolenia

Organizujemy szkolenia dla grup zorganizowanych również na terenie ich Firm oraz kursy i szkolenia integracyjne na terenie kraju i za granicą.

Co jest naszym celem?

Naszym celem jest organizacja oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń na wysokim poziome umożliwiających zdobycie odpowiedniej wiedzy i dodatkowych uprawnień.
Produkt został dodany do koszyka