Kurs obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych UDT

  • podestów ruchomych (wiszących, stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych),
  • żurawi (przenośnych tzw. HDS-y), przewoźnych, stałych, samojezdnych, szynowych,
  • suwnic i cięgników – sterowanych z poziomu zerowego, sterowanych z kabiny, specjalnego przeznaczenia,
  • dźwigów (towarowych, szpitalnych, budowlanych),
  • wciągników, wciągarek i innych.
  • wózków jezdniowych (w tym specjalizowanych kat. I WJO o zmiennym wycięgu tzw. ładowarki teleskopowe lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Szkolenia na terenie Ostrowa Wlkp. z egzaminami Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. lub w dowolnym miejscu u klienta.
Produkt został dodany do koszyka